Trang chủ Tuyển sinh Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

by admin
247 lượt xem
A+A-
Reset

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  • Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với với sinh viên cao đẳng hình thức chính quy (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017). Xem chi tiết tại đây.

Chuẩn đầu ra tin học

  • Không áp dụng