Trang chủ Hỗ trợ sinh viên Danh sách miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội

Danh sách miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội

by admin
208 lượt xem
A+A-
Reset

Năm học 2023 – 2024

  • Học kỳ I:
  • Học kỳ II:
    • Miễn giảm học phí:
    • Trợ cấp xã hội:

Năm học 2022 – 2023

  • Học kỳ I:
  • Học kỳ II:

Năm học 2021 – 2022

  • Học kỳ I:
  • Học kỳ II: